Om oss

Cecilie G-J Brewer

Fysioterapeut


Allmen fysioterapi


I tillegg:

• autogen trening

• arbeidsplassvurdering


Akupunktør

I tillegg:

• høyskolelektor

Tidligere leder i Akupunkturforeningen

(2005-2016)

Bachelor i akupunktur og fysioterapi

Master i klinisk helsearbeid

Lise Torp Hellum

Fysioterapeut

Allmen fysioterapi

I tillegg:

• autogen trening


Akupunktør

Bachelor i akupunktur og fysioterapi

Vi er medlemmer av Norsk fysioterapeutforbund (NFF) og tidligere medlem i Akupunkturforeningen

Vi er et veletablert behandlingssenter sentralt beliggende i Oslo nær St. Olavs plass og Tinghuset.


Terapeutene har lang ansiennitet og høy faglig kompetanse både i fysioterapi og akupunktur. Fysioterapeutene ved instituttet har avtale med bydelen om drifttilskudd.


SELSKAPSFORM: DELT ANSVAR (DA)


SELSKAPSFORM:

driftes og eies av : Cecilie G-J Brewer og Lise Torp Hellum