Nyheter

Studie viser at Paracetamol har langt alvorligere bivirkninger enn først antatt


Det er britiske BMJ som har gjennomført en studie med data fra åtte ulike studier.

- Vi har lenge prøvd å informere om hvor farlig ulike medikamenter kan være, og hvorledes akupunkturen er en viktig og særdeles risikofri behandlingsform. Vi har gode studier som viser at akupunktur benyttet mot hodepine, leddplager og smerter i muskler og skjelett har god effekt. Vi anbefaler at legene begynner å tenke alternativer til medisiner og videresender pasienter med disse problemene til akupunktører, sier styreleder i Akupunkturforeningen, Cecilie Brewer.


Bivirkningene

Forskningsstudien BMJ har gjennomført tar for seg åtte kohortstudier, og det er spesielt to av disse som viser økning i dødelighet blant Praracetamol brukerne som er spesielt bekymringsverdig.


De vanligste lidelsene Paracetamol brukes mot er hodepine, muskel og leddsmerter, tannpine og menstruasjonssmerter. I tillegge er medikamentet førstevalget for barn som febernedsettende middel.


BMJ studien viste at det også var forhøyet risiko for hjerteinnfarkt, hjerneslag og høyt blodtrykk blant de som tok Paracetamol, til sammenlikning med de som ikke gjorde det. Det var også økt forekomst av bivirkninger i mage-tarmkanalen, for eksempel magesår og blødning. Det ser ut til å være en sammenheng mellom nedsatt nyrefunksjon og paracetamolbruk, ifølge fire av studiene.

Resultatene må tolkes med forsiktighet, påpeker forskerne, fordi paracetamolstudien består av relativt få studier.


Generell advarsel

Under forsiktighetsregler står det at legemiddelet kan utløse hodepine ved langvarig bruk og med inntak annenhver dag eller oftere, kan risiko for hodepine utvikles.

Det står ellers at ved langvarige hodesmerter, muskel og leddplager bør lege kontaktes.
- Ved overforbruk står det at det er en risiko for nyreskader, og at det ikke er utelukket ved langvarig bruk, sier Jostein Soldal, kommunikasjonssjef i Apotekerforeningen.

Cecilie Brewer presiserer at akupunktur i ukyndig hender også kan være skadelig. Derfor er det så viktig å oppsøke akupunktører med kvalifikasjoner tilsvarende 240 studiepoeng, som det vi har som krav for medlemskap Akupunkturforeningen.


Her finner du studien:
http://ard.bmj.com/content/early/2015/02/09/annrhe...