Akupunktur/nålebehandling

St Olavs Institutt befinner seg sentralt i Oslo sentrum nær St. Olavs plass og Tinghuset.

Vi behandler med både kinesisk akupunktur og nålebehandling.


Kinesisk akupunktur eller Tradisjonell kinesisk medisin (TKM), bygger på teorier nedtegnet så langt tilbake som 700 år før Kristus. Før behandlingen starter, settes en diagnose på bakgrunn av en grundig undersøkelse. Den består av en utspørring, å kjenne på pulsen og å se på tungen. På bakgrunn av sykdomsbildet og symptomer settes det en diagnose. Deretter gis en tilpasset akupunkturbehandling med spesifikke punkter fordelt på hele kroppen.

Nålebehandling
blir mest brukt innen muskel-og skjelett lidelser. Vi bruker nåler som verktøy for å oppnå
en forsterket effekt som for eksempel ved Trigger Punkt (TP) behandling.
TP behandling er en meget lokal behandlingsmetode.


For mer informasjon om akupunktur,

vennligst kontakt:


For mer informasjon om akupunktur,

vennligst kontakt: